PROSEKANÉ STRÁNĚ POMOHOU VŘESU NEBO SVĚTLOMILNÝM ORCHIDEJÍM

Na Hardeggské stráni, u popické kaple nebo na Kraví hoře mohou lidé v těchto dnech potkat lesníky prořezávající náletové dřeviny. Na různých místech také probíhá podzimní dosékání nebo mulčování luk. Správci Národního parku Podyjí se tak snaží udržet nebo rozšířit prostor pro světlomilné orchideje či třeba trsy vřesu.

„Cílem těchto zásahů je zamezit zarůstání na místech s citlivými druhy, která by se bez lidského přičinění rychle změnila v les,“ říká biolog Správy Národního parku Podyjí, který má na starosti právě péči o cenné přírodní plochy.

Zásah na Kraví hoře bude zaměřen na borovice, růže a další dřeviny zarůstající hodnotné části vřesoviště. Zástinem nebo hromaděním vrstvy jehličí trpí například porosty vřesu. Silná probírka dřevin na Hardeggské stráni by měla udržet lesostepní charakter lokality. Zásah prospěje světlomilným orchidejím. „Za Popickou kaplí zase dojde k odstranění přehoustlých porostů janovce metlatého na místě bývalých sadů a stepních louček,“ dodává Stejskal.

Návštěvníky národního parku proto prosíme, aby v místech těchto zásahů dbali zvýšené opatrnosti a omluvili mírné omezení kvůli pohybu lesní techniky a zvýšenému hluku.

Středa, 1. listopad 2017

Zdroj: http://www.nppodyji.cz/prosekane-strane-pomohou-vresu-nebo-svetlomilnych-orchidejim?utm_source=N%C3%A1rodn%C3%AD+park+Podyj%C3%AD&utm_campaign=9435529089-1711_elisti&utm_medium=email&utm_term=0_0bd3b3fc8c-9435529089-335890809

 

Kategorie - Tagy

Fotografie

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události