NÁRODNÍ PARK PODYJÍ - VYHLÍDKY PODYJÍ: 23 POHLEDŮ, KTERÉ BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT!

Národní park Podyjí a jeho nejbližší okolí nabízí desítky dech beroucích vyhlídek. Kvůli ochraně ohrožených ptáků a rostlin je uzavřen jen zlomek z nich.

Více než dvě desítky přístupných vyhlídek čeká na návštěvníky Národního parku Podyjí a jeho bezprostředního okolí. Mohou z nich pozorovat vzácné ptáky nad hlubokým údolím řeky nebo se kochat pohledy na středověké hrady, městečko či barokní zámek. Přestože Podyjí neleží ve vysokých horách, nabízí členitý kaňon Dyje i pohledy na úchvatné skalní útvary. Celkem tak lidé mohou přehlédnout z různých vyhlídkových bodů rozesetých od Znojma až po Vranov více než tři čtvrtiny údolí v národním parku z jeho celkové třiačtyřicetikilometrové délky.

Jen zlomek míst tak zůstává návštěvníkům uzavřený. Je to důležité proto, aby v regionu mohli například hnízdit a rozmnožovat se ohrožené druhy ptáků či si příroda uchovala svojí rostlinnou různorodost.

Podyjí je jedním z mála míst na jižní Moravě, kde může nerušeně hnízdit například výr velký, čáp černý, sokol stěhovavý či raroh velký, v posledních letech byl dokonce několikrát spatřen přeletující orel královský. Vesměs jde o zvířata velice bystrá a zároveň plachá. Orel či sokol rozpozná lidský pohyb v terénu i na několik kilometrů, hlasy vnímá i z mnohem větší vzdálenosti. Byly prokázány případy opuštění hnízd i po jedné či dvou prohlídkách třeba z opačného břehu. Chceme-li tedy i nadále mít možnost pokochat se majestátním kroužením černých čápů třeba kolem vyhlídky na Novém Hrádku, musíme těmto ptákům ponechat dostatečný nerušený prostor, kam se mohou uchýlit se svým rodinným životem.

Skalní výchozy také hostí vzácné rostliny, které velmi trpí sešlapem. Skalní hranu Hardeggské vyhlídky pokrýval v 90. letech minulého století pestrý koberec květů s červenou smolničkou, modrým pavincem, žlutými jestřábníky či bílým chmerkem. Dnes lemuje skalní plotny jen holá písčitá cestička. Zmizely i dva trsy vzácného křivatce českého. Stav pahorku nad cestou k vinici Šobes hovoří sám za sebe. Můžeme-li obdivovat krásu dyjského údolí z více než 20 vyhlídek, dokážeme snad ty zbývající čtyři (nepřístupné) vyhlídkové body oželet. Dopřejeme tím všem ostatním druhům kousek klidného domova, kde po nich nikdo nešlape, nikdo je neplaší a mohou si žít po svém.

http://www.nppodyji.cz/vyhlidky-podyji-23-pohledu-ktere-byste-si-nemeli-nechat-ujit

 

Kategorie - Tagy

Fotografie

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí