Zrození Velkomoravské říše - Modra u Velehradu - cesta k naší státnosti

Popis fotogalerie

Jak dlouhá byla cesta od pohanství ke křesťanství v našich končinách a kde začala? Naše vyprávění začneme v malebné krajině jižní Moravy u základů jednoho z raných křesťanských kostelů v Modré u Velehradu. Sem kdysi přišli jako pohané jedni z prvních Slovanů a podstoupili cestu k proměně své víry. V 9. století v těchto místech vznikl významný státní útvar – Velká Morava. Sem přišli na žádost knížete Rastislava v roce 863 z Konstantinopole učenci Cyril a Metoděj. Do té doby se zde šířilo křesťanství shora, prostřednictvím elit a skrze panovníka. Cyrilometodějská mise však přinesla nové písmo, právní zákoník i lidem srozumitelnější náboženský ritus. Prestiž a moc vládců velkomoravské říše byla na vzestupu.

Tajemství starých říší a polozapomenutých vládců i jejich lidu na území bývalé Velké Moravy pomáhají už desítky let odkrývat moravští archeologové. Jak se tu kdysi žilo, co uměli naši předkové a v co věřili? Poodhalí v triptychu Slyšte, Slované spolu se svými kolegy průvodce pořadem, známý archeolog a historik Luděk Galuška.

Archeoskanzen Modrá se nachází na okraji vesnice Modrá v okrese Uherské Hradiště. Jedná se archeologický skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. K jeho otevření došlo v roce 2004. Po odborné stránce garantovaly projekt významné archeologické instituce – Moravské zemské muzeum v Brně (doc. Luděk Galuška) a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (dr. Miroslav Vaškových), realizaci projektu zajistila obec Modrá.

Archeoskanzen tvoří sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi. Uvnitř se nachází repliky soudobých staveb včetně polozemnicových chat, řemeslnického okrsku a domu představujícího sídlo místního velmože, tzv. paláce. Na návrší v těsné blízkosti areálu se nacházejí základy velkomoravského kostelíka, které odkryli postupně Jan Nevěřil (1911) a Vilém Hrubý (50. léta); poblíž něho byla postavena jeho novodobá replika, realizovaná v letech 1998-2000 na základě poznatků Hrubého výzkumu.

Všechny stavby byly vybudovány na základě archeologických nálezů z oblasti středního Pomoraví.

Vedle samotných staveb se zde nachází také sakrální areál se slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat.

Současná podoba archeoskanzenu není definitivní – autoři projektu připravují jeho další rozšíření o další areály a propojení s církevním okrskem kolem kostelíka sv. Jana.

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události