Život lidí na venkově...

Popis fotogalerie

LIDSKÁ CIVILIZACE ZAČALA ZEMĚDĚLSTVÍM
*nejstarší kultury světa byly převážně zemědělské a tento způsob
obživy převládal po tisíciletí až do nástupu technické revoluce
*pole byla obdělávána bez užití strojů, pouze lidskou nebo zvířecí
silou a nebyla používána umělá hnojiva a pesticidy
*lidé dokázali přežít, bez možnosti si potraviny kupovat, v neúrodných
oblastech, za různých válek nebo při živelných pohromách
*práce v zemědělství vyžadovala znalosti, námahu a spoléhání, že
budou vhodné přírodní podmínky pro růst a sklizeň plodin
*Na naší planetě je dodnes mnoho oblastí, kde převládá zemědělský
způsob života pro stamiliony lidí

ZÁVISLOST V MODERNÍM SVĚTĚ
*asi před 200 lety začala průmyslová revoluce, která změnila svět
*s jejím nástupem také zanikaly feudální vztahy a závislost lidí na
šlechtě a vládnoucí církvi
*s rozvojem výroby a dopravy začala koncentrace lidí z venkova do
měst a nastal postupný, ale rychlý proces změn přírodního prostředí
*během poměrně krátké doby technického pokroku a odklonu od
tradičních rodinných, morálních a duchovních hodnot se civilizace
na Zemi dostává do celé řady těžko řešitelných krizí
*dnes jsme se jako lidstvo, zvláště ve vyspělých zemích, dostali do
přílišné závislosti na technice a vytvořených vztazích moderního světa.
*návrat k životu v souladu s přírodou je cestou nejen ke zdraví, ale i k
nezávislosti a ke svobodě

Kategorie - Tagy

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události