Obora Soutok

Popis fotogalerie

Počátky obory lze datovat do roku 1872, kdy Lichtenštejnové nechali oplotit území okolo řeky Moravy, čímž chtěli znemožnit zde chovaným jelenům vycházet do okolních polí. Dnes je obora v majetku Lesů České republiky, s.p. a chová se zde především jelen lesní, daněk evropský, srnec obecný a prase divoké.

Ze solitérních stromů, které v oboře rostou, stojí za zmínku zejména habr obecný při cestě na Pohansko, který se svojí výškou 15,5 m a obvodem kmene 482 cm patří k nejmohutnějším jednookenným habrům v Evropě. Zajímavá je i 11,5 m vysoká hrušeň polnička, rostoucí u vojenského bunkru u Pohanska, s obvodem kmenu 303 cm či zřejmě nejmohutnější strom v oblasti, dub letní na louce u hradiště Pohansko, jenž dosahuje výšky 27 m a obvodu kmene 806 cm.

Stavby a další pamětihodnosti

Zámeček Pohansko
V oboře se nachází dvojice maloplošných chráněných území – NPR Ranšpurk a NPR Cahnov–Soutok. Kromě toho zde byla vystavěna řada samot, přičemž k těm nejznámějším a nejzajímavějším patří lovecké zámečky Pohansko a Lány či historická lovecká chata Dúbravka (v minulosti nazývaná Malý ruský dům), Ruský dům (též Velký ruský dům) z roku 1871 a zaniklý na konci války v roce 1945 či zrekonstruovaný seník u Cahnovského pralesa.

Před druhou světovou válkou byla v oboře a okolí vybudována řada bunkrů, sloužících ke střežení hranice. V jednom takovém, nedaleko zámečku Pohansko, je umístěno Muzeum Československého opevnění. Naproti zámečku bylo archeology objeveno staroslovanské hradiště ze 6.-10. století.

Dostupnost
Po značených turistických stezkách je přístupná pouze severní část obory. Od Břeclavi sem vede zelená turistická stezka, která ovšem u zámečku Pohansko uhýbá doprava a přes rozcestí Nad Německými loukami se stáčí k železniční stanici Boří les. Od Břeclavi přichází také trasa NS Pohansko, končící u zámečku Lány. Ostatní části obory jsou přístupné pouze po neznačených cestách, přičemž zejména ty v jižní části u soutoku Dyje s Moravou mohou být především v jarních měsících neprůchozí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obora_Soutok

 

Další zajímavosti

Komentáře (1)

19.12.2016

Pěkné album!

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události