Mikulov 2.4.2018

Popis fotogalerie

Mikulov leží na Jižní Moravě, západním směrem od města Břeclav, v těsném sousedství státní hranice s Rakouskem. Město je střediskem moravské vinařské oblasti. V okolí města jsou na stráních kopců rozlehlé vinohrady a najdeme tu i ovocné sady. Severovýchodním směrem je chráněné krajinná oblast Pálava. Na tuto oblast východně od Mikulova navazuje Lednicko-valtický areál se soustavou rybníků. Severním směrem od Mikulova je vybudováno vodní dílo Nové Mlýny, využívané k rekreačním účelům s možností provozování vodních sportů. Nedaleko severního okraje města je veřejnosti přístupná jeskyně J. Turold a v okolí jeskyně byla vyznačena naučné stezka. Další naučná stezka vede po místech bývalého židovského ghetta. Malebný pohled na město poskytuje výhled z vrcholku Svatého Kopečku ( 365 m.n.m.), na jehož vrcholu je postavena kaple. V Mikulově se křižují tři dálkové cyklistické trasy a to Česko-rakouská příhraniční cesta, Mikulovská a Moravská vinná. Z města vede i několik značených turistických tras a to většinou východním či severním směrem. Vydáme-li se severním směrem z Mikulova půjdeme přes Stolovou horu ( 458 m.n.m.), kolem zříceniny sirotčího hrádku a cílem cesty je vrchol kopce Děvín ( 549 m.n.m.). Děvín je nejvýše položené místo v okolí. Východním směrem z města dojdeme do oblasti Lednických rybníků a dále můžeme pokračovat k zámeckému areálu v Lednici.

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události