Magické místo

Popis fotogalerie

Boží muka v Zázmoníkách u Bořetic

Zázmoníky

Botanicky pozoruhodné lesostepní stráně na okraji lesního komplexu Kuntínov nedaleko od Bořetic.

Význam
Stepní a lesostepní společenstva hostí hlaváček jarní, vstavač nachový, včelník rakouský, kosatec různobarvý a nízký, sasanku lesní, třemdavu, kavyl a další vzácné rostliny. Vyskytují se tu i zajímavé teplomilné druhy dřevin – dub šípák, dřín či jeřáb břek. Žije zde řada teplomilných druhů hmyzu – mimo jiné kudlanka nábožná či krásný motýl přástevník kostivalový.

Historie
V minulosti sloužilo území převážně jako vinice, částečně též sady. Během 2. pol. 20. stol. bylo od obhospodařování těchto pozemků upuštěno a s obdivuhodnou rychlostí se zde samovolně obnovila původní lesostepní společenstva. Zároveň však začaly pozemky zarůstat invazivními druhy dřevin.

Sdružení pro venkov pečuje o lokalitu od roku 2003. Nejprve o přírodní rezervaci, posléze svůj zájem upřelo na sousední nechráněné pozemky. Zde však narazilo na velmi komplikované vlastnické vztahy, které smysluplnou péči značně komplikovaly až znemožňovaly. Proto požádalo o pomoc Český svaz ochránců přírody, který v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky mimo přírodní rezervaci postupně vykupuje. Péči nadále zajišťuje místní sdružení.

Majetkové vztahy
V současné době vlastní ČSOP na lokalitě 4,3 ha pozemků.

Péče o lokalitu
Kosení, případně pastva, a likvidace invazivních dřevin – zejména akátu, pajasanu, částečně též svídy a trnky.

Přístup
Od nádraží v Bořeticích se můžete vydat cestou k severu, podél vinných sklepů na Kraví hoře k nové rozhledně, a pak doprava k lesu. Majákem Vám už od Bořetic budou dobře viditelná Boží muka na horní hraně Zázmoníků.

http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/zazmoniky/

 

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události