Lužní les na jaře...

Popis fotogalerie

Rozlehlý lesní komplex nacházející se na podloží měkkých litavských vápenců a částečně i pískovců. Jedná se o největší plochy teplomilných šípákových doubrav na jižní Moravě. V jejich podrostu roste řada vzácných lesostepních a hájových bylin. Nejzachovalejší části jsou navrženy k ochraně. Prozatím je vyhlášena přírodní rezervace Milovická stráň o rozloze 88 ha. Nacházejí se zde i dvě rozlehlé obory - Klentnice (400 ha) a Bulhary (1100 ha), v nichž se chová trofejní jelení, daňčí a muflonní zvěř. Celé území je součástí CHKO Pálava.

Další zajímavosti

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první.

Další zajímavé události

Kalendář akcí

Zajímavé události